Sổ Mục tiêu học tập – STMTHT

4.33 trên 5 dựa trên 9 đánh giá

85.000

Sổ Mục tiêu học tập: Đây là một công cụ tuyệt vời giúp các em học sinh cấp 2 và 3 xác lập những mục tiêu học tập và thực hiện chúng.

Đối tượng sử dụng: Học sinh THCS và PTTH.

Mục đích cuốn sổ: Đây là một công cụ tuyệt vời giúp các em học sinh xác lập những mục tiêu học tập và thực hiện chúng.

Những tác dụng của cuốn sổ Mục tiêu học tập:

– Giúp các em kiểm soát được thời gian, từ đó tăng hiệu suất học tập, giúp khắc phục tình trạng quá tải trong học tập hiện nay.

– Giúp các em phát triển tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.

Số lượng