Kéo cắt chỉ (kéo bấm)

Giá gốc là: 5.500₫.Giá hiện tại là: 4.900₫.

Kéo cắt chỉ: Sản phẩm được sử dụng nhiều trong ngành cắt may và một số công việc liên quan đến cắt chỉ, cắt sợi dây nhỏ như thêu, khâu bóng, đan lưới…

Số lượng