Hộp cắm bút gỗ Xukiva 6051

112.000 103.500

THÔNG TIN SẢN PHẨM Hộp cắm bút gỗ Xukiva 6051 (cố định)

Hộp cắm bút nằm trong những sản phẩm văn phòng phẩm thông dụng trong văn phòng. Sơn Ca cung cấp một số mẫu vừa có thiết kế màu sắc đẹp mà tính hữu ích cao. Dựa vào công dụng của sản phẩm thì các loại hộp cắm bút thuộc file hồ sơ – lưu trữ các vật dụng như bút, thước, tẩy… Thông tin chi tiết về sản phẩm: Hộp cắm bút gỗ Xukiva 6051 dạng cố định, tức là một số sản phẩm khác có thiết kế phẩn đế có thể xoay qua xoay lại. Một số hộp cắm bút chất liệu gỗ đều có dạng cố định.