Hộp cắm bút Xukiva 176 xoay

41.500

Hộp cắm bút Xukiva 176 xoay

Thông tin chi tiết về sản phẩm:

Hộp cắm bút Xukiva 176 dạng xoay, phần đế có thể xoay qua xoay lại, tức là một số sản phẩm khác có thiết kế phẩn đế cố định.

Chất liệu nhựa tốt, màu sắc xanh hoặc trắng hoặc trà, phổ biến nhất là màu xanh dương.

Hộp bút gỗ có số ngăn là 13, kích thước (18x 13,5 x 11,2) cm

Sản phẩm có 7 ngăn lớn + 06 ngăn nhỏ hơn xung quanh giúp thuận tiện trong việc lưu giữ : bút viết, gôm, kim bấm, dao, kéo, thước, chuốt chì, bấm kim, gỡ kim,…