Giấy than đen Hots ( Made in Thailand)

Giá gốc là: 93.720₫.Giá hiện tại là: 84.000₫.

Giấy than đen: Sản phẩm sử dụng tốt trong đánh máy, viết hóa đơn. Chữ được đánh máy, viết trên giấy than sạch, dễ đọc, mực bám chắc trên giấy.

Số lượng