Giấy than đen Hots ( Made in Thailand)

84.000

Giấy than đen: Sản phẩm sử dụng tốt trong đánh máy, viết hóa đơn. Chữ được đánh máy, viết trên giấy than sạch, dễ đọc, mực bám chắc trên giấy.

Số lượng

You cannot copy content of this page