Giấy bấm giá Saiko

33.000 23.500

Giấy bấm giá trắng Saiko dày

Chi tiết sản phẩm giấy bấm giá màu Saiko dày

– Là sản phẩm nhu yếu phẩm dùng để gắn giá trên các mặt hàng trưng bày hoặc tồn kho rất phổ biến trong các công ty, kho bãi, cửa hàng,…