Giấy bấm giá màu Saiko

32.000 28.000

Giấy bấm giá màu Saiko

– Chất lượng tốt, sử dụng bền lâu, giấy bền màu

Chất lượng: Chất lượng tốt, sử dụng trong thời gian bền lâu.