🇻🇳🐦 Từ ngày 15/6 đến ngày 30/6 Văn phòng phẩm Sơn Ca tặng 01 hộp khẩu trang cho khách hàng mới mua đơn hàng trên 01 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 0702.237.247. Trân trọng

Giấy bấm giá màu Saiko

32.000 27.500

Giấy bấm giá màu Saiko

– Chất lượng tốt, sử dụng bền lâu, giấy bền màu

Chất lượng: Chất lượng tốt, sử dụng trong thời gian bền lâu.