Dấu xoay tay Shiny N28 8 số – số cao 7mm

169.000

Dấu xoay tay Shiny N28 cao 7 mm là loại dấu thích hợp cho việc sử dụng cho việc đóng số đánh dấu và đếm sản phẩm. Dấu nhảy tự động hữu dụng khi cần khi cần đóng vào các giấy tờ mang tính thứ tự, series hay vé xe.

Số lượng