Cắt băng keo N.2005

45.500 32.000

Cắt băng keo N.2005

– Đơn vị tính: cái

– Cắt băng keo N.2005 là sản phẩm cắt băng keo để bàn rất phổ biến trên thị trường. Cắt keo N.2005 dùng để cắt băng keo vòng lớn hoặc nhỏ với độ dày 2,5F hoặc 1,8F.

Danh mục: