Bàn cắt băng keo DH500 (Dân Hoa)

54.000

Cắt băng keo DH500 là sản phẩm cắt băng keo để bàn rất phổ biến trên thị trường. Cắt băng keo DH 500 dùng để cắt băng keo vòng lớn hoặc nhỏ với độ dày 2,5F hoặc 1,8F.

Số lượng