Bộ chia sẻ máy DTECH DT

245.000 230.000

Bộ chia sẻ máy DTECH DT

– Bộ chia sẻ máy DTECH DT gồm: ngõ vào 2xUSB 2.0 kết nối 2 máy tính, ngõ ra 1xUSB 2.0 kết nối máy in

– Cho phép các máy tính in cùng lúc không bị gián đoạn, không cần nguồn phụ.

– Chính hãng: DTECH