Bìa trình kí đôi simily tốt

18.500

Bìa trình kí đôi simily tốt: Trình kí giúp lưu giữ, kẹp tài liệu, giấy tờ văn bản, hợp đồng hay làm điểm tựa cho bạn khi muốn ghi chú nhanh vào những tài liệu của mình, vô cùng tiện lợi.

Số lượng