Thước kẻ mica Kewen 20cm – TKMCK20CM

2.800

Thước kẻ mica Kewen 20cm: Mình đã làm rơi thước nhiều lần từ độ cao xuống mặt đất nhưng thước vẫn không bị gẫy. Điều này chứng tỏ độ bền khá cao của thước. Ngoài ra, giá thành sản phẩm cũng khá dễ chịu

Số lượng