Ruột bút ký tên F 301 (loại 1)

12.500

Ruột bút ký tên F 301 là sản phẩm luôn đi kèm với loại bút Zebra – F310 loại 1. Ruột bút giúp tiết kiệm chi phí cho người sử dụng.

Số lượng