Nam châm bảng từ nhỏ

20.500

Nam châm bảng từ nhỏ nam châm tạo lực hít mạnh có thể giữ được giấy ghi chú trên bề mặt hít lá sắt hoặc bảng từ. Là công cụ hỗ trợ khi muốn gắn giấy ghi chú lên bảng công tác, bảng oder. Nút bọc nhựa dễ dàng cầm, nắm

Số lượng
Danh mục: Từ khóa: