Lưỡi dao rọc giấy SDI 1361 30 độ – 9mm

38.000 28.000