Giấy niêm phong perluya (pelure)

17.000

Giấy niêm phong là sản phẩm thường xuyên được sử dụng ở các kho hàng, trước cửa công ty, xí nghiệp, các cửa hàng, các cơ sở trường học, bệnh viện …đặc biệt ngân hàng. Giấy niêm phong có tác dụng như tên gọi của nó được dán lên trên cửa, ngay chỗ ổ khóa để xác nhận một địa điểm hoặc đồ vật không có dấu hiệu bị cạy mở, bị sử dụng.

Số lượng