Giấy màu thủ công A5 không keo

1.400

Giấy màu thủ công A5 thích hợp cho các trò chơi cắt dán sáng tạo cho trẻ em và người lớn. Giấy có nhiều màu, thỏa thích sáng tạo với các trò gấp giấy, cắt dán…

Số lượng