Dấu bản vẽ hoàn công

120.000

Dấu bản vẽ hoàn công là loại dấu thường được sử dụng nhiều và thường xuyên trong các công trình về xây dựng khi đã hoàn thành, giúp các đơn vị thi công, chủ đầu tư, nhà thầu và bên giám sát thi công nhanh chóng đóng vào các bản vẽ hoàn công một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Số lượng