Phiếu thu

Hiển thị tất cả 2 kết quả

-6%
Original price was: 12.500₫.Current price is: 11.800₫.
-16%
Original price was: 7.000₫.Current price is: 5.900₫.

PHIẾU THU tiếng Anh là Receipt. Đây là chứng từ thể hiện việc thu tiền mặt khi phát sinh một số nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế toán liên quan đến việc thu chi, tiền mặt. Ngoài ra, phiếu thu còn được hiểu là một quá trình giao dịch đã hoàn tất đối với khoản tiền đó.

Thông thường phiếu này sẽ được kế toán lập thành 3 liên. Trong mỗi liên đều ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu. Và những người có liên quan phải ký vào. Sau đó Phiếu được chuyển cho kế toán trưởng soát xét có sai sót gì không. Và trình cho giám đốc ký duyệt.

Cuối cùng đến bước chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ doanh nghiệp. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ bằng chữ là bao nhiêu tiền vào phiếu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Mẫu phiếu thu theo TT 200

1. Mục đích: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,…  Thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.

Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra. Và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.

Mẫu phiếu thu theo TT 200 BTC
Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200 của Bộ Tài Chính

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

–   Góc trên bên trái của Phiếu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

–   Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu. Số phiếu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

–   Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.

–   Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hoá, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…

–   Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD …

–   Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt. Sau đó chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+  Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

+  Liên phiếu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

MUA PHIẾU THU Ở ĐÂU?

Loại chứng từ này được bán tại các nhà sách, cửa hàng VPP… Văn phòng phẩm Sơn Ca có bán một số loại phiếu thu giá ưu đãi. Quý khách có nhu cầu vui lòng đặt hàng online. Hoặc liên hệ với chúng tôi nếu có yêu cầu khác.