Tag Archives: Ke hoach

Kế hoạch (ke hoach) là một tập hợp những hoạt động, công việc được sắp xếp theo trình tự nhất định. Để đạt được mục tiêu đã đề ra. Lập kế hoạch là chức năng đầu tiên trong bốn chức năng của quản lý. Là lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Lập kế hoạch là chức năng rất quan trọng đối với mỗi nhà quản lý. Bởi vì nó gắn liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai. Kế hoạch, điều thách thức lớn với hầu hết các nhà quản lý, đặc biệt là với các doanh nghiệp.

Các giai đoạn của kế hoạch

Kế hoạch có thể là các chương trình hành động hoặc bất kỳ danh sách, sơ đồ, bảng biểu được sắp xếp theo lịch trình. Có thời hạn, chia thành các giai đoạn, các bước thời gian thực hiện. Có phân bổ nguồn lực, ấn định những mục tiêu cụ thể và xác định biện pháp, sự chuẩn bị, triển khai thực hiện nhằm đạt được một mục tiêu, chỉ tiêu đã được đề ra. Thông thường kế hoạch được hiểu như là một khoảng thời gian cho những dự định sẽ hành động. Và thông qua đó ta hy vọng sẽ đạt được mục tiêu. Nói đến kế hoạch là nói đến những người vạch ra mà không làm nhưng họ góp phần vào kết quả đạt được như bản kế hoạch đề ra.

Thực hiện kế hoạch

Kế hoạch (ke hoach) có thể được thực hiện một cách chính thức hoặc không chính thức. Bằng văn bản, văn kiện hoặc bất thành văn, công khai minh bạch hoặc bí mật. (đối với các kế hoạch tác chiến, tình báo, chính trị, đối ngoại hay tội phạm, gây án, hãm hại, trả thù hoặc một phần trong kế hoạch kinh doanh, làm ăn, tài chính…). Kế hoạch chính thức được phổ biến và áp dụng cho nhiều người. Có nhiều khả năng xảy ra trong các dự án. Ví dụ như ngoại giao, công tác, phát triển kinh tế, các kế hoạch về thể thao, trò chơi. Hoặc trong việc tiến hành kinh doanh khác.

Giúp trẻ hình thành tư duy kế hoạch, quản lý thời gian

Văn phòng phẩm Sơn Ca xin giới thiệu đến Quý thầy cô và Quý phụ

Cách lập kế hoạch làm việc hiệu quả

Muốn phát triển con đường sự nghiệp thuận lợi, bất cứ ai cũng phải vạch