Tag Archives: Family stationery

FAMILY STATIONERY dịch ra tiếng Việt là văn phòng phẩm gia đình. Đây là khái niệm chỉ những đồ dùng cần phục vụ cho công tác học tập tại gia đình.

Nhu cầu của văn phòng phẩm đối với gia đình là rất lớn. Bất kể gia đình nào cũng có nhu cầu về học tập cho con em mình. Các dụng cụ học tập thường được cha mẹ mua cho con em mình vào đầu năm học.

Thông thường các bậc phụ huynh thường dẫn con em đến nhà sách để mua đồ dùng học tập cho bé. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, do công nghệ mua sắm trực tuyến phát triển, người ta thường mua sắm trên mạng. Việc mua sắm trên mạng có nhiều tiện lợi như tìm được sản phẩm ưng ý, dễ dàng tìm hiểu thông tin liên quan.

Tại Việt Nam, khái niệm văn phòng phẩm gia đình (family stationery) chưa mấy phát triển. Tuy nhiên, theo xu hướng tất yếu, nhu cầu này sẽ ngày càng phát triển.

Văn phòng phẩm cho gia đình: Tiềm năng chưa được đánh thức

Khái niệm “Family Stationery” (Văn phòng phẩm cho gia đình) là một khái niệm còn