Bảng báo giá văn phòng phẩm 2019

BẢNG BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM
Kính gửi: Quý Khách Hàng
STT MẶT HÀNG ĐVT  ĐƠN GIÁ  ĐƠN GIÁ CÓ V.A.T 10% GHI CHÚ

BẢNG BÁO GIÁ GIẤY IN – PHOTO

1 Giấy A4 Bãi bằng vàng Ram       46,000               50,600 Việt Nam
2 Giấy A4 Nano 68 gsm Ram       60,000               66,000 Indonesia
3 Giấy A4 Excel 70 gsm Ram       52,000               57,200 Indonesia
4 Giấy A4 Excel 80 gsm Ram       57,500               63,250 Indonesia
5 Giấy A3 Excel 70 gsm Ram     104,000             114,400 Indonesia
6 Giấy A3 Excel 80 gsm Ram     116,000             127,600 Indonesia
7
Giấy A5 Excel 70 gsm
Ram       27,000               29,700 Indonesia
8
Giấy A5 Excel 80 gsm
Ram       30,000               33,000 Indonesia
9
Giấy A5 IK Plus 70 gsm
Ram       35,500               39,050 Indonesia
10
Giấy A5 Double A 70 gsm
Ram       37,000               40,700 Thái Lan
11
Giấy A5 Supreme 70 gsm
Ram       37,500               41,250 Thái Lan
12 Giấy A4 Nano 70 gsm Ram       65,000               71,500 Indonesia
13 Giấy A4 Nano 80 gsm Ram       75,000               82,500 Indonesia
14 Giấy A4 Delight 70 gsm Ram       63,500               69,850 Thái Lan
15 Giấy A4 Idea 70 gsm Ram       71,000               78,100 Thái Lan
16

Giấy A4 Idea 80 gsm

Ram       79,500               87,450 Thái Lan
17 Giấy A4 IK Plus 70 gsm Ram       68,500               75,350 Indonesia
18 Giấy A4 IK Plus 80 gsm Ram       80,500               88,550 Indonesia
19 Giấy A4 Paper One 70 gsm Ram       70,500               77,550 Indonesia
20 Giấy A4 Paper One 80 gsm Ram       84,000               92,400 Indonesia
21 Giấy A4 Double A 70 gsm Ram       71,500               78,650 Thái Lan
22 Giấy A4 Double A 80 gsm Ram       84,500               92,950 Thái Lan
23 Giấy A4 Supreme 70 gsm Ram       71,500               78,650 Thái Lan
24 Giấy A4 Supreme 80 gsm Ram       78,500               86,350 Thái Lan
25 Giấy A3 Supreme 70 gsm Ram     139,500             153,450 Thái Lan
26 Giấy A3 Double A 70 gsm Ram     146,500             161,150 Thái Lan
27 Giấy A3 Double A 80 gsm Ram     174,000             191,400 Thái Lan
28 Giấy A3 Paper One 70 gsm Ram     144,000             158,400 Indonesia
29 Giấy A3 Paper One 80 gsm Ram     171,500             188,650 Indonesia
30
Giấy A4 Thái Lan màu 70 gsm
Ram       57,000               62,700 Thái Lan
31
Giấy A4 Thái Lan màu 80 gsm
Ram       65,000               71,500 Thái Lan

BẢNG BÁO GIÁ BÚT THIÊN LONG

32 Bút bi Thiên Long FO-03 cây         3,000                 3,300 Thiên Long
33 Bút bi Thiên Long 08 cây         3,000                 3,300 Thiên Long
34 Bút bi T.Long 023 cây         3,500                 3,850 Thiên Long
35 Bút bi Thiên Long 025 Grip cây         4,500                 4,950 Thiên Long
36 Bút bi Thiên Long 027 cây         3,000                 3,300 Thiên Long
37 Bút bi Thiên Long 031 cây         7,500                 8,250 Thiên Long
38 Bút bi T.Long 034 cây         2,500                 2,750 Thiên Long
39 Bút bi Thiên Long 036 cây         9,000                 9,900 Thiên Long
40 Bút bi Thiên Long 047 cây         6,000                 6,600 Thiên Long
41 Bút bi Thiên Long 049 cây         3,500                 3,850 Thiên Long
42 Bút bi T.Long 061 cây         3,000                 3,300 Thiên Long
43 Bút bi Thiên Long 079 cây         3,000                 3,300 Thiên Long
44

Bút Thiên Long Gel 09 Master Ship

cây         8,000                 8,800 Thiên Long
45 Bút cắm bàn đôi Thiên Long cây       13,000               14,300 Thiên Long
46 Bút dạ quang Thiên Long HL-03 cây         6,500                 7,150 Thiên Long
47 Bút dạ quang Thiên Long HL-02 cây         7,500                 8,250 Thiên Long
48 Bút lông dầu 2 đầu nhỏ Thiên Long PM-04 cây         8,000                 8,800 Thiên Long
49 Bút lông dầu Thiên Long PM-09 cây         8,500                 9,350 Thiên Long
50 Bút lông dầu Thiên Long FO-PM09 cây         8,000                 8,800 Thiên Long
51 Bút lông bảng Thiên Long WB-02 cây         5,500                 6,050 Thiên Long
52 Bút lông bảng Thiên Long WB-03 cây         7,000                 7,700 Thiên Long
53 Bút lông bảng Thiên Long FO WB-015 cây         6,500                 7,150 Thiên Long
54 Bút lông kim FL-04 cây         5,500                 6,050 Thiên Long
55 Viết xóa nước Thiên Long CP-02 cây       20,000               22,000 Thiên Long
56 Viết xóa nước Thiên Long CP-01 cây       11,000               12,100 Thiên Long
57 Bút Thiên Long Gel 08 Sunbeam cây         5,000                 5,500 Thiên Long
58 Bút Thiên Long Gel B-01 cây         6,000                 6,600 Thiên Long

BẢNG BÁO GIÁ BÚT GEL – BÚT DẠ QUANG – BÚT LÔNG DẦU

59 Bút Uniball UB 150 cây         6,000                 6,600 Trung Quốc
60 Bút Uniball UB 150 (chính hãng) cây       30,000               33,000 Nhật Bản
61 Bút Uniball 153S (chính hãng) cây       47,000               51,700 Nhật Bản
62 Bút Uniball UM 100 (chính hãng) cây       28,000               30,800 Nhật Bản
63 Bút UNI BP Click 0,7 (Chính hãng) cây       16,000               17,600 Nhật Bản
64 Bút bi bấm Cello Comfort 0,7mm cây         5,000                 5,500 Ấn Độ
65 Bút Tizo cây         3,500                 3,850 Trung Quốc
66 Bút  UNI – S.A.S  – loại tốt cây       13,500               14,850 Việt Nam
67 Bút Gel Đông A Jellito 0,4mm cây         9,000                 9,900 Đài Loan
68 Bút Gel Đông A My Gel 0,5mm cây         7,500                 8,250 Đài Loan
69 Bút Gel Đông A Zero 0,38 cây         8,000                 8,800 Việt Nam
70 Bút nước Mini Gel cây         2,000                 2,200 Đài Loan
71 Bút lông dầu Zebra Mo.120 cây         2,000                 2,200 Đài Loan
72

Bút lông dầu sọc Horse H-110

cây         6,000                 6,600 Việt Nam
73 Bút lông dầu 2 đầu 1 màu Horse cây       13,000               14,300 Việt Nam
74 Bút lông dầu 2 đầu Queen PM-01 cây         8,500                 9,350 Việt Nam
75 Bút lông bảng Queen LA-800 cây         7,500                 8,250 Việt Nam
76 Bút xóa nước Queen CRP-01 cây       13,500               14,850 Việt Nam
77 Bút lông dầu Pilot cây         2,500                 2,750 Việt Nam
78 Bút dạ quang Toyo – Sipa cây         4,500                 4,950 Đài Loan
79 Bút dạ quang Staedler 364 cây       17,000               18,700 Đức
80 Bút ký tên 860 B (thân Inox si màu ) cây       23,000               25,300 Việt Nam
81 Bút ký tên T6140 – INOX trắng cẩn vàng cây       25,000               27,500 Việt Nam
82 Bút ký tên ZEBRA F.301 loại 1 có tem cây       16,000               17,600 Nhật Bản
83 Ruột F 301 (loại 1) cây       11,500               12,650 Nhật Bản
BẢNG BÁO GIÁ BÚT CHÌ
84 Bút chì chuốt 2B gỗ đen (hương thơm + gôm)  cây         2,500                 2,750 Đài Loan
85 Bút chì 2B Queen PC-980 (có gôm)  cây         2,500                 2,750 Việt Nam
86 Bút chì đen 2B thân vàng Gstar (loại tốt)  cây         1,500                 1,650 Thái Lan
87 Bút chì đen 2B Conte (có gôm)  cây         1,000                 1,100 CH Séc
88 Bút chì Tiệp Khắc KOH 2B,4B,6B  cây         2,000                 2,200 Thiệp Khắc
89 Bút chì Gstar P333 3B,4B,5B,6B  cây         2,000                 2,200 Thái Lan
90 Bút chì chuốt Thiên Long GP01  cây         3,500                 3,850 Thiên Long
91 Bút chì chuốt Staedtler 134  cây         3,000                 3,300 Đức
92 Chì bấm Pentel AX105  cây         6,000                 6,600 Việt Nam
93 Chì bấm Pentel AX125T  cây         6,000                 6,600 Việt Nam
94 Chì bấm Pentel A255  cây         6,500                 7,150 Việt Nam
95 Chì bấm Cello Supreme  cây         7,000                 7,700 Ấn Độ
96 Ruột chì 2B Tongxing vỉ         2,000                 2,200 Việt Nam
97 Ruột chì vàng Yoyo vỉ         3,000                 3,300 Việt Nam
98 Ruột chì Monami 0,5 – 0,7mm hộp         8,000                 8,800 Đài Loan
BẢNG BÁO GIÁ BÌA CÒNG KIẾNG
99 Bìa 2 còng kiếng 3,5F – A4 Cái 28,500               31,350 Thành Phát
100 Bìa 2 còng kiếng 5F – A4 Cái 32,000               35,200 Thành Phát
101 Bìa 2 còng kiếng 7F – A4 Cái 34,500               37,950 Thành Phát
102 Bìa 2 còng kiếng 10F – A4 Cái 41,500               45,650 Trà My
BẢNG BÁO GIÁ BÌA HỘP
103 Bìa hộp si 7cm Cái 18,000               19,800
104 Bìa hộp si 10cm Cái 19,800               21,780
105 Bìa hộp si 15cm Cái 24,000               26,400
106 Bìa hộp si 20cm Cái 28,200               31,020
BÌA 1 KẸP – BÌA 2 KẸP – BÌA 2 LÒ XO
107 Bìa nhựa 1 kẹp A4 Xifu Cái       12,000               13,200
108 Bìa nhựa 2 kẹp A4 Xifu Cái       13,500               14,850
109 Bìa 02 lò xo A4 – Nhựa trong hoặc đục LĐ Cái       19,500               21,450
BẢNG BÁO GIÁ BÌA CÒNG NHẪN
110 Bìa còng nhẫn nhựa VC 3,5F xanh đen Cái       13,500               14,850
111 Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long 2,5F B.01 Cái       15,000               16,500 Thiên Long
112 Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long 3,5F B.03 Cái       16,500               18,150 Thiên Long
113 Bìa còng nhẫn nhựa 2,5F Xifu Cái       11,000               12,100
114 Bìa còng nhẫn nhựa 3,5F Xifu Cái       11,500               12,650
BẢNG BÁO GIÁ BÌA PHÂN TRANG
115 Bìa phân trang nhựa 10 màu Xấp         5,800                 6,380
116 Bìa phân trang nhựa 12 số Xấp         6,800                 7,480
117 Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái Xấp       18,500               20,350
118 Phân trang nhựa 31 số Xấp       22,000               24,200
119 Bìa phân trang giấy 10 màu Xấp         5,500                 6,050
120 Bìa phân trang giấy 12 số màu Xấp         7,500                 8,250
BẢNG BÁO GIÁ BÌA NHỰA NHIỀU LÁ
121 Bìa nhựa 20 lá VC Quyển       16,200               17,820
122 Bìa nhựa 40 lá VC Quyển       22,800               25,080
123 Bìa nhựa 60 lá VC Quyển       30,000               33,000
124 Bìa nhựa 80 lá VC Quyển       37,200               40,920
125 Bìa nhựa 100 lá VC Quyển       43,800               48,180
BẢNG BÁO GIÁ BÌA NHỰA NHIỀU LÁ THIÊN LONG
126 Bìa nhựa 20 lá Thiên Long FO DB-01 (loại 1) Quyển       26,500               29,150 Thiên Long
127 Bìa nhựa 40 lá Thiên Long FO DB-02 (loại 1) Quyển       39,000               42,900 Thiên Long
128 Bìa nhựa 60 lá Thiên Long FO DB-03 (loại 1) Quyển       51,500               56,650 Thiên Long
129 Bìa nhựa 80 lá Thiên Long FO DB-04 (loại 1) Quyển       65,000               71,500 Thiên Long
130 Bìa nhựa 100 lá Thiên Long FO DB-05 (loại 1) Quyển       76,500               84,150 Thiên Long
BẢNG BÁO GIÁ BÌA LÁ  –  BÌA NÚT A4, F4
131 Bìa lá A4 Plus Cái         1,500                 1,650
132 Bìa lá F4 Plus Cái         1,600                 1,760
133 Bìa lá A4 Thiên Long Cái         1,800                 1,980 Thiên Long
134 Bìa lá F4 Thiên Long Cái         2,400                 2,640 Thiên Long
135 Bìa nút A4 My Clear Cái         2,500                 2,750
136 Bìa nút F4 My clear Cái         2,600                 2,860
137 Bìa nút A5 My clear Cái         1,700                 1,870
138 Bìa nút A4 SN01 mỏng Cái         1,800                 1,980
139 Bìa nút F4 SN mỏng Cái        2,500                 2,750
140 Bìa quấn dây A4 Cái         4,500                 4,950
141 Bìa quấn dây F4 Cái         4,700                 5,170
BẢNG BÁO GIÁ BÌA LỖ
142 Bìa lỗ 3 lạng Xấp       21,000               23,100
143 Bìa lỗ 4 lạng Xấp       26,500               29,150
144 Bìa lỗ 4,6 lạng Xấp       32,000               35,200
145 Bìa lỗ TL A4 ko viền FO – CS02 Xấp       57,000               62,700 Thiên Long
146 Bìa lỗ Plus A4 xấp     104,500             114,950
147 Bìa lỗ Suremark Xấp     101,500             111,650
BẢNG BÁO GIÁ BÌA TRÌNH KÝ
148 Bìa trình ký đơn simily tốt Cái         8,500                 9,350
149 Bìa trình ký đơn simily F4 Cái       11,000               12,100
150 Bìa trình ký đôi da GX-092 Cái       25,000               27,500
151 Bìa trình ký đôi simily tốt Cái       10,000               11,000
152 Bìa trình ký đôi simily đặc biệt loại 1 trơn Cái       17,500               19,250
153 Bìa trình ký đơn gỗ MDF Cái       20,000               22,000
154 Bìa trình ký nhựa A4 Cái       13,500               14,850
155 Bìa trình ký mica Xukiva Cái       24,500               26,950
156 Bìa trình ký đơn màu (xanh lá, đỏ) Cái       10,000               11,000
157 Bìa trình ký đôi màu (xanh lá, vàng, đỏ, đen ) Cái       15,000               16,500
158 Bìa treo Suremark Cái       12,000               13,200
BÌA 3 DÂY (ĐÓNG 4 GÓC + 1000Đ)
159 Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly Cái         7,500                 8,250
160 Bìa 3 dây 10F dày 2,2 ly Cái         8,500                 9,350
161 Bìa 3 dây 15Fdày 2,2 ly Cái         8,800                 9,680
162 Bìa 3 dây 20Fdày 2,2 ly Cái       10,000               11,000
163 Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly (bóng) Cái         8,800                 9,680
164 Bìa 3 dây 10F dày 2,2 ly (bóng) Cái         9,500               10,450
165 Bìa 3 dây 15Fdày 2,2 ly (bóng) Cái       10,500               11,550
166 Bìa 3 dây 20F dày 2,2 ly (bóng) Cái       10,800               11,880
BẢNG BÁO GIÁ BÌA ACCOR – KẸP ACCOR
167 Bìa acco giấy A4 Cái         4,500                 4,950 Việt Nam
168 Bìa acco nhựa Thiên Long Cái         5,500                 6,050 Thiên Long
169 Bìa acco nhựa TQ Cái         4,500                 4,950 Trung Quốc
170 Acco nhựa Ageless hộp/50       12,500               13,750
171 Acco nhựa UNC hộp/50       14,000               15,400
172 Acco sắt SDI-Ageless hộp/50       18,000               19,800
BẢNG BÁO GIÁ BÌA KIẾNG ĐÓNG TẬP  – ÉP PLASTIC – GIẤY IN ẢNH
173 Bìa kiếng A4 1,2mm xấp       47,000               51,700
174 Bìa kiếng A4 1,5mm xấp       60,000               66,000
175 Bìa kiếng A4 1,8mm (Đài Loan) xấp       72,000               79,200
176 Bìa kiếng A3 1,5mm xấp     119,000             130,900
177 Ép Plastic A4 60Mic Hộp       84,000               92,400
178 Ép Plastic A4 80Mic xấp     104,500             114,950
179 Ép Plastic A4 100Mic Hộp     169,000             185,900
180 Ép Plastic A4 125Mic Hộp     188,000             206,800
181 Ép Plastic A3 80Mic Hộp     210,000             231,000
182 Ép Plastic A5 80 Mic Deluxe – Yidu chính hãng Hộp       64,000               70,400
183 Ép CMND 125 Mic Deluxe – Yidu chính hãng Hộp       26,500               29,150
184 Ép CMND 150 Mic Deluxe – Yidu chính hãng Hộp       29,000               31,900
185 Giấy in ảnh epson ĐL 230 A4 xấp       23,000               25,300
186 Giấy in ảnh NTS 1 mặt ĐL 135 A4 xấp       54,000               59,400
187 Giấy in ảnh 1 mặt DL 230 A3 xấp     102,000             112,200
188 Giấy in ảnh epson 2 mặt ĐL 230 A4 xấp       26,500               29,150
189 Giấy in màu epson ĐL 130 A4 xấp       52,000               57,200
BẢNG BÁO GIÁ GIẤY GHI CHÚ  (Giấy Note)
190 Giấy note trình ký Sign here xấp       32,500               35,750
191 Giấy note 5 màu dạ quang Uni-T xấp         7,500                 8,250
192 Giấy note 5 màu giấy DHA xấp         6,000                 6,600
193 Giấy note 5 màu giấy Pronoti xấp         9,500               10,450
194 Giấy note 5 màu nhựa Uni-T xấp         6,000                 6,600
195 Giấy note 5 màu nhựa 3M Xấp       15,500               17,050
196 Giấy note 5 màu nhựa Pronoti xấp         9,900               10,890
197 Hộp giấy note 5 màu không keo Xukiva hộp       32,500               35,750
198 Giấy note vàng 3×2 Pronoti 4,9cmx7,6cm xấp         5,500                 6,050
199 Giấy note vàng 3×3 Pronoti 7,6cmx7,6cm xấp         6,900                 7,590
200 Giấy note vàng 3×4 Pronoti 7,6cmx10,5cm xấp         8,800                 9,680
201 Giấy note vàng 3×5 Pronoti 7,6cmx12,7cm xấp       11,000               12,100
202 Giấy note vàng 1,5×2 Pronoti 3,8cmx5cm xấp         3,500                 3,850
203 Giấy note vàng 3×2 uni – T xấp         3,000                 3,300
204 Giấy note vàng 3×3 uni – T xấp         4,500                 4,950
205 Giấy note vàng 3×4 uni – T xấp         5,500                 6,050
206 Giấy note vàng 3×5 uni -T xấp         7,000                 7,700
207 Giấy note 5 màu 3*3 xấp         7,500                 8,250
BẢNG BÁO GIÁ BẤM KIM
208 Máy bấm kim inox Gstar 902 số 10 Cái       11,500               12,650
209 Máy bấm kim nhựa Gstar 910 số 10 Cái       15,500               17,050
210 Máy bấm kim W.Trio số 10 5270 Cái       19,000               20,900
211 Máy bấm kim số 10 Wtrio Pollex 5106 Cái       25,000               27,500
212 Máy bấm kim số 10 Plus Cái       27,000               29,700
213 Máy bấm kim số 10 SDI Cái       19,000               20,900
214 Máy bấm kim số 3 Eagle 207 Cái       29,500               32,450
215 Bấm kim số 3 – 206 Cái       34,500               37,950
216 Bấm kim số 3 – 206A Eagle Cái       37,000               40,700
217 Máy bấm kim cán dài KWTrio 5900 Cái     138,000             151,800
218 Máy bấm kim số lớn W.Trio 50-SA Cái     132,000             145,200
219 Máy bấm kim số lớn W.Trio 50-SA chính hãng Cái     256,000             281,600
220 Máy bấm kim số đại W.Trio 50-LA Cái     222,000             244,200
221 Máy bấm kim số đại W.Trio 50-LA chính hãng Cái     366,000             402,600
BẢNG BÁO GIÁ KIM BẤM
222 Kim bấm số 10 SDI Hộp nhỏ         2,000                 2,200
223 Kim bấm số 10 Plus Hộp nhỏ         3,000                 3,300
224 Kim bấm 10 Việt Đức Hộp nhỏ         3,000                 3,300
225 Kim bấm số 10 Kwtrio Hộp nhỏ         2,500                 2,750
226 Kim bấm số 3 SDI Hộp nhỏ         3,500                 3,850
227 Kim bấm số 24/6 KW.Trio Hộp nhỏ         4,500                 4,950
228 Kim bấm 03 Việt Đức Hộp nhỏ         5,500                 6,050
229 Kim bấm Plus số 3 Hộp nhỏ         8,000                 8,800
230 Kim bấm 23/8 KW.Trio Hộp nhỏ         8,500                 9,350
231 Kim bấm 23/10 KW.Trio Hộp nhỏ       10,000               11,000
232 Kim bấm 23/13 KW.Trio Hộp nhỏ       11,000               12,100
233 Kim bấm 23/15 KW.Trio Hộp nhỏ       12,000               13,200
234 Kim bấm 23/17 KW.Trio Hộp nhỏ       13,500               14,850
235 Kim bấm 23/20 KW.Trio Hộp nhỏ       16,500               18,150
236 Kim bấm 23/23 KW.Trio Hộp nhỏ       17,500               19,250
BẢNG BÁO GIÁ BẤM LỖ
237 Bấm lỗ Gstar 957 Cái       31,080               34,188
238 Bấm lỗ Eagle 837 Cái       34,800               38,280
239 Bấm lỗ W.Trio 912 chính hãng Cái       51,600               56,760
240 Bấm lỗ Kw.Trio 978 (30 tờ) Cái       58,800               64,680
241 Bấm lỗ W.Trio 978 (30 tờ) chính hãng Cái       86,760               95,436
242 Bấm lỗ Kw.Trio 9670 (70 tờ) Cái     222,000             244,200
243 Bấm lỗ W.Trio 9670 (70 tờ) chính hãng Cái     309,120             340,032
244 Bấm lỗ W.Trio 952 (150 tờ) Cái     924,000          1,016,400
BẢNG BÁO GIÁ KIM KẸP GIẤY
245 Kẹp giấy C62 (đủ 100 kim) hộp         2,500                 2,750
246 Kẹp giấy C32 (đủ 100 kim) hộp         3,000                 3,300
247 Kẹp giấy C82 (đủ 35 kim) hộp         3,500                 3,850
248 Kẹp nhựa màu C62 bịch nhỏ         1,500                 1,650
249 Hộp đựng kim kẹp Deli (nam châm) cái       17,000               18,700
BẢNG BÁO GIÁ KẸP BƯỚM
250 Kẹp bướm Slecho 15mm hộp nhỏ         3,000                 3,300
251 Kẹp bướm Slecho 19mm hộp nhỏ         3,500                 3,850
252 Kẹp bướm Slecho 25mm hộp nhỏ         5,500                 6,050
253 Kẹp bướm Slecho 32mm hộp nhỏ         8,000                 8,800
254 Kẹp bướm Slecho 41mm hộp nhỏ       12,000               13,200
255 Kẹp bướm Slecho 51mm hộp nhỏ       19,000               20,900
BẢNG BÁO GIÁ GỠ KIM – CHẶN SÁCH
256 Gỡ kim Eagle cái         6,500                 7,150
257 Gỡ kim UNC cái         6,000                 6,600
258 Kiềm gỡ kim Eagle cái       28,000               30,800
259 Sáp đếm tiền nhiều màu cái         3,500                 3,850
260 Chặn sách trung M&T loại 1 cặp/2       62,000               68,200
261 Chặn sách đại M&T loại 1 cặp/2       65,000               71,500
DAO RỌC GIẤY – LƯỠI DAO RỌC GIẤY
262 Dao rọc giấy nhỏ TQ 804 Cây         2,000                 2,200
263 Dao rọc giấy lớn TQ 803 Cây         2,500                 2,750
264 Dao rọc giấy trung SDI 0404 Cây         8,000                 8,800
265 Dao rọc giấy lớn SDI 0423 Cây       11,000               12,100
266 Lưỡi dao trung SDI 1403 Vỉ/10 lưỡi         5,000                 5,500
267 Lưỡi dao lớn SDI 1404 Vỉ/10 lưỡi         6,000                 6,600
268 Lưỡi dao lớn UNC Vỉ/10 lưỡi       19,000               20,900
269 Lưỡi dao nhỏ UNC Vỉ/10 lưỡi       10,000               11,000
BẢNG BÁO GIÁ SỔ LÒ XO
270 Sổ lò xo A4 Pgrand dày Quyển 34,000               37,400
271 Sổ lò xo A4 Pgrand mỏng Quyển 22,000               24,200
272 Sổ lò xo A5 Pgrand dày Quyển 22,000               24,200
273 Sổ lò xo A5 Pgrand mỏng Quyển 13,500               14,850
274 Sổ lò xo B5 Pgrand loại 1 – dày (100 tờ) Quyển 30,000               33,000
275 Sổ lò xo B5 Pgrand loại 1 – mỏng (50 tờ) Quyển 17,500               19,250
276 Sổ lò xo A6 Pgrand dày Quyển 11,500               12,650
277 Sổ lò xo A7 Pgrand dày Quyển 7,500                 8,250
BẢNG BÁO GIÁ HỘP CẮM BÚT
278 Hộp cắm bút Xukiva 168 (cố định) Cái       27,500               30,250
279 Hộp cắm bút Xukiva 170 (cố định) Cái       36,000               39,600
280 Hộp cắm bút Xukiva 172 (xoay) Cái       36,000               39,600
281 Hộp cắm bút Xukiva 174 (cố định) Cái       38,000               41,800
282 Hộp cắm bút Xukiva 176 Cái       38,000               41,800
283 Hộp cắm bút No.179 (xoay) Cái       34,000               37,400
284 Hộp cắm bút Xukiva 184 (cố định) Cái       38,500               42,350
285 Hộp cắm bút No.192 Cái       27,000               29,700
286 Hộp cắm bút Xukiva 199 (172 lớn) Cái       47,500               52,250
287 Hộp cắm bút gỗ Xukiva 111 Cái       59,500               65,450
288 Hộp cắm bút gỗ Xukiva 6004 Cái       70,500               77,550
289 Hộp cắm bút gỗ Xukiva 6051 Cái     103,500             113,850
290 Hộp cắm bút gỗ Xukiva 806 Cái     117,500             129,250
291 Khay cắm bút FO – PS01 Cái       32,500               35,750
292 Khay cắm bút FO – PS02 Cái       33,500               36,850
BẢNG BÁO GIÁ BÀN CẮT GIẤY – THƯỚC
293 Bàn Cắt Giấy A4 (mica) Cái 162,000             178,200
294 Bàn Cắt Giấy A3 (Mica) Cái 168,000             184,800
295 Bàn Cắt Giấy A4 (gỗ) Cái 156,000             171,600
296 Bàn Cắt Giấy A3 (gỗ) Cái 162,000             178,200
297 Thước kẻ mica Kewen 20cm Cây 2,500                 2,750
298 Thước kẻ mica Kewen 30cm Cây 3,500                 3,850
299 Thước kẻ mica Queen 20cm Cây 4,000                 4,400
300 Thước kẻ mica Queen 30cm Cây 5,000                 5,500
301 Thước kẻ mica 50cm Cây 10,500               11,550
302 Thước kẻ dẻo WinQ 20cm cây 2,000                 2,200
303 Thước kẻ dẻo WinQ 30cm cây 3,000                 3,300
304 Thước kẻ dẻo WinQ 50cm cây 11,500               12,650
305 Thước kéo Gstar 3m Cái 11,000               12,100
306 Thước kéo Gstar 5m Cái 18,000               19,800
307 Thước kéo Gstar 7,5m Cái 35,500               39,050
308 Thước kẻ sắt 15cm Cây 4,000                 4,400
309 Thước kẻ sắt 20cm Cây 6,000                 6,600
310 Thước kẻ sắt 30cm Cây 7,500                 8,250
311 Thước kẻ sắt 50cm Cây 15,000               16,500
BẢNG BÁO GIÁ KÉO
312 Kéo VP nhỏ đồi mồi S120 Cây         7,000                 7,700
313 Kéo trung S180-S183-S008 Cây       10,500               11,550
314 Kéo lớn K20 Cây       17,000               18,700
315 Kéo lớn K19 Cây       14,000               15,400
316 Kéo Hoa Hồng loại 1 Cây         9,000                 9,900
317 Kéo trung 185A Cây       10,000               11,000
318 Kéo đồi mồi lớn S.109 Cây       17,000               18,700
319 Kéo F.100 (S100) Cây       14,500               15,950
320 Kéo F.200 Cây       15,000               16,500
321 Kéo lớn Nguyễn Đình( size 10 inch) Cây       50,500               55,550
BẢNG BÁO GIÁ GÔM – CHUỐT CHÌ – HỒ DÁN
322 Gôm Pentel H.03 cục         1,500                 1,650
323 Gôm Pentel H.05 cục         1,500                 1,650
324 Gôm TL E09 cục         3,000                 3,300
325 Gôm Plus trung cục         3,000                 3,300
326 Chuốt chì Maped thường Cái         3,000                 3,300
327 Chuốt chì có nắp đậy Cái         3,000                 3,300
328 Chuốt chì Maped tốt (Shaker) Cái         8,500                 9,350
329 Chuốt chì Thiên Long Cái         2,000                 2,200 Thiên Long
330 Hồ nước Queen Chai         3,500                 3,850
331 Hồ nước Thiên Long G08 Chai         3,000                 3,300
332 Hồ nước Quốc Toàn (chai 30ml) chai         2,500                 2,750
333 Hồ khô Hàn Quốc Chai         4,500                 4,950
BẢNG BÁO GIÁ XÓA KÉO
334 Xóa kéo Mini Plus Cây       12,000               14,400
335 Xóa kéo lớn Queen CRT-01 Cây       11,000               13,200
336 Xóa kéo WH-105T Plus Cây       20,000               24,000
337 Ruột xóa kéo WH-105T Plus Cây       15,000               18,000
MỰC DẤU – MỰC LÔNG DẦU
338 Mực dấu Horse Chai 1,500                 1,650
339 Mực đổ con dấu Shiny Chai 34,000               37,400
340 Mực dấu chuyên dụng không phai SI.61-62-63 Chai 69,000               75,900
341 Mực dấu Sao Đỏ Chai 29,000               31,900
342 Mực dấu Sao Đỏ tốt Chai 78,000               85,800
343 Mực lông dầu Penta Chai 5,000                 5,500
344 Mực lông dầu Queen RFI-01 Chai 8,500                 9,350
345 Mực lông bảng Queen RFI-03 Chai 17,500               19,250
346 Mực lông dầu Thiên Long Chai 8,000                 8,800 Thiên Long
347 Mực lông bảng Thiên Long Chai 16,000               17,600 Thiên Long
348 Mực dấu Trodat (loại tốt) Chai 46,000               50,600
349 Mực lông dầu Horse Chai 20,000               22,000
HỘP DẤU KIM LOẠI – TĂM BÔNG
350 Hộp dấu kim loại Horse No.1 (chính hãng) Cái       39,500               47,400
351 Hộp dấu kim loại Horse No.02 Cái       25,000               30,000
352 Hộp dấu kim loại Horse No.03 Cái       20,000               24,000
353 Hộp dấu nhựa Shiny SP.01 Cái       28,000               33,600
354 Hộp dấu  Nhựa  Shiny  SP.2 Cái       32,500               39,000
355 Hộp dấu  Nhựa  Shiny  SP.3 Cái       36,000               43,200
BẢNG BÁO GIÁ GIẤY LIÊN TỤC
356 Giấy liên tục 1 liên (210 mm x 279 mm) Thùng     202,000             222,200
357 Giấy liên tục 1 liên (240 mm x 279 mm) Thùng     227,000             249,700
358 Giấy liên tục 2-5 liên (210 mm x 279 mm) Thùng     327,500             360,250
359 Giấy liên tục 2-4 liên (240 mm x 279 mm) Thùng     378,000             415,800
GIẤY DECAL – DECAL TOMMY –  GIẤY PERLUYA – THẺ MÁY CHẤM CÔNG
360
Giấy Decal đế xanh
Xấp       61,500               67,650
361 Decal A4 đế vàng Xấp       70,000               77,000
362 Decal A4 da bò Xấp       74,500               81,950
363 Decal Tommy A5 (PC) Xấp         7,500                 8,250
364 Decal Tommy A5 (GP) Xấp         7,800                 8,580
365 Decal Tommy A4 Hộp     119,000             130,900
366 Thẻ chấm công dày (1 xấp=100 tờ) Xấp       36,000               39,600
367 Thẻ chấm công mỏng (1 xấp=100 tờ) Xấp       36,000               39,600
368 Giấy niêm phong Perluya Xấp       14,500               15,950
369 Vòng gia cố Suremark Hộp       23,000               25,300
BẢNG BÁO GIÁ GIẤY THAN – GIẤY FAX NHIỆT – GIẤY MANH
370 Giấy than Horse 4400 Xấp 83,500               91,850
371 Giấy than A4 2M Xấp 34,500               37,950
372 Giấy than G-Star A4 Ấn Độ Xấp 34,500               37,950
373 Giấy than Gstar loại 1 Xấp 56,500               62,150
374 Giấy fax Sumikura (210/216x30m) Cuộn 19,500               21,450
375 Giấy manh kẻ ngang Xấp 53,500               58,850
376 Giấy manh kẻ ca rô Xấp 53,500               58,850
BẢNG BÁO GIÁ BÌA THÁI LAN ĐÓNG TẬP KHỔ A4, A3
377 Bìa màu A4 160gsm Xấp       31,000               34,100
378 Bìa màu A4 160gsm trắng Xấp       34,000               37,400
379 Bìa màu A3 (đúng khổ 30cmx42cm) Xấp       61,500               67,650
380 Bìa màu A3 (đúng khổ) trắng Xấp       66,000               72,600
381 Bìa màu A3 (khổ lớn 32cmx47cm) Xấp       79,500               87,450
382 Bìa màu Mỹ A3 Xấp     161,500             177,650
383 Bìa thơm Thái Lan dày A4 Xấp       68,000               74,800
384 Bìa thơm Thái Lan mỏng A4 Xấp       71,500               78,650
GIẤY CUỘN NHỎ DÙNG CHO MÁY IN KIM – IN NHIỆT (Máy in Bill tính tiền NH và quán ăn)
385 Giấy in nhiệt K57 x 45mm cuộn         6,500                 7,150
386 Giấy in nhiệt K80 x 45mm cuộn         8,500                 9,350
387 Giấy cuộn Fo 1 liên K57*45mm(30m) cuộn         6,000                 6,600
388 Giấy cuộn Fo 1 liên K75*55mm(30m) cuộn         6,500                 7,150
BẢNG BÁO GIÁ GÁY LÒ XO
389 Gáy lò xo nhựa 6mm Hộp/100       66,000               72,600
390 Gáy lò xo nhựa 8mm Hộp/100       79,500               87,450
391 Gáy lò xo nhựa 10mm Hộp/100       92,500             101,750
392 Gáy lò xo nhựa 12mm Hộp/100     119,000             130,900
393 Gáy lò xo nhựa 14mm Hộp/100     143,000             157,300
394 Gáy lò xo nhựa 16mm Hộp/100     168,500             185,350
395 Gáy lò xo nhựa 19mm Hộp/100     191,000             210,100
396 Gáy lò xo nhựa 22mm Hộp/50     143,000             157,300
397 Gáy lò xo nhựa 25mm Hộp/50     168,500             185,350
398 Gáy lò xo nhựa 28mm Hộp/50     191,000             210,100
399 Gáy lò xo nhựa 32mm Hộp/50     204,000             224,400
400 Gáy lò xo nhựa 35mm Hộp/50     216,500             238,150
401 Gáy lò xo nhựa 38mm Hộp/50     229,000             251,900
402 Gáy lò xo nhựa 45mm Hộp/50     242,000             266,200
403 Gáy lò xo nhựa 51mm Hộp/50     254,500             279,950
SỔ NAME CARD – HỘP NAME CARD
404 Sổ 120 name card Quyển       23,500               25,850
405 Sổ 160 name card Quyển       30,000               33,000
406 Sổ 240 name card Quyển       37,500               41,250
407 Sổ 320 name card Quyển       44,000               48,400
408 Sổ 500 name card Quyển       79,500               87,450
409 Hộp đựng Name Card Xukiva Cái       14,000               15,400
410 Hộp Mica Name Card Mica 400 Suremark Cái       92,000             101,200
411 Hộp Mica Name Card Mica 600 Suremark Cái     100,500             110,550
412 Hộp Mica Name Card Mica 800 Suremark Cái     107,000             117,700
BẢNG BÁO GIÁ SỔ CARO
413 Sổ caro 16×24 dày 288 trang Quyển       22,000               24,200
414 Sổ caro 21×33 mỏng 144 trang Quyển       21,500               23,650
415 Sổ caro 21×33 dày 208 trang Quyển       28,000               30,800
416 Sổ Caro 21*33 (dày) – ĐB 344 trang Quyển       38,500               42,350
417 Sổ caro 25×33 mỏng 144 trang Quyển       26,000               28,600
418 Sổ caro 25×33 dày 208 trang Quyển       34,000               37,400
419 Sổ Caro 25*33 (dày Đ.Biệt) – 344 trang Quyển       46,000               50,600
420 Sổ caro 30×40 mỏng 128 trang Quyển       34,000               37,400
421 Sổ caro 30×40 dày 200 trang Quyển       43,000               47,300
BẢNG BÁO GIÁ SỔ DA
422 CK 1 – trắng mỏng loại 1 Quyển         5,500                 6,050
423 Sổ da CK2 Quyển         8,000                 8,800
424 CK 3  – trắng mỏng loại 1 Quyển         9,000                 9,900
425 Sổ da CK4 Quyển         9,500               10,450
426 CK 5  – trắng mỏng loại 1 Quyển       11,000               12,100
427 Sổ da CK6 mỏng Quyển       13,500               14,850
428 Sổ da CK6 dày Quyển       17,000               18,700
429 Sổ da CK7 mỏng Quyển       15,000               16,500
430 Sổ da CK7 dày Quyển       20,000               22,000
431 Sổ da CK8 mỏng Quyển       19,000               20,900
432 Sổ da CK8 dày Quyển       23,000               25,300
433 Sổ da CK9 mỏng Quyển       21,500               23,650
434 Sổ da CK9 dày Quyển       29,500               32,450
435 Sổ da CK 10 mỏng (sổ da A4) Quyển       25,000               27,500
436 Sổ da CK 10 dày (sổ da A4) Quyển       34,000               37,400
437 Sổ bìa da A5 9007 160 trang BK Quyển       32,000               35,200
438 Sổ bìa da B5 9009 160 trang BK Quyển       38,500               42,350
BẢNG BÁO GIÁ BAO THƯ
439 Bao thư bưu điện sọc (có keo) Xấp/25         4,500                 4,950
440 Bao thư 12×18(không keo) Xấp/100       18,000               19,800
441 Bao thư 12×18(có keo) Xấp/100       19,500               21,450
442 Bao thư 12×22(không keo) 80gsm Xấp/100       20,500               22,550
443 Bao thư 12×22(có keo) 80gsm Xấp/100       21,000               23,100
444 Bao thư trắng A5 Xấp/100       37,000               40,700
445 Bao thư vàng A5 (Định lượng 100gsm) Xấp/100       37,000               40,700
446 Bao thư trắng A4 Xấp/100       64,000               70,400
447 Bao thư trắng A4 (Định lượng 100gsm) Xấp/100       79,500               87,450
448 Bao thư vàng A4 Xấp/100       63,000               69,300
449 Bìa hồ sơ xin việc trắng F4 (Định lượng 80gsm) Xấp/100       70,500               77,550
450 Bìa hồ sơ xin việc vàng F4 (Định lượng 100gsm) Xấp/100       64,000               70,400
451 Bìa hồ sơ xin việc màu A4 Xấp/50       24,000               26,400
452 Mẫu đơn xin việc Xấp/80       19,000               20,900
453 Mẫu khám sức khỏe Xấp/80       19,000               20,900
454 Mẫu sơ yếu lý lịch Xấp/80       16,000               17,600
455 Mẫu Hợp đồng lao động (tiếng Việt) Xấp/500 tờ     372,000             409,200
BẢNG BÁO GIÁ TẬP VỞ
456 Tập 100 trang Tiến Phát Làng Hương Quyển         4,500                 4,950
457 Tập 200 trang Tiến Phát Làng Hương Quyển         8,500                 9,350
458 Tập 100 trang Tiến Phát Thế Hệ Mới Quyển         6,000                 6,600
459 Tập 200 trang Tiến Phát Thế Hệ Mới Quyển       11,500               12,650
460 Tập 100 trang dân gian Quyển         3,000                 3,300
461 Tập 200 trang dân gian Quyển         6,000                 6,600
462 Tập 100 trang Happy days Quyển         5,500                 6,050
463 Tập 200 trang Happy days Quyển       10,000               11,000
464 Tập khổ lớn GIDOSA 100 trang Quyển         9,500               10,450
465 Tập khổ lớn GIDOSA 200 trang Quyển       15,500               17,050
PHIẾU XUẤT –  NHẬP – THU – CHI – HÓA ĐƠN
466 Hóa đơn 1 liên 13x19cm (100 tờ) Quyển         5,000                 5,500
467 Phiếu thu 1 liên 13x19cm (100 tờ) Quyển         5,000                 5,500
468 Phiếu chi 1 liên 13x19cm (100 tờ) Quyển         5,000                 5,500
469 Phiếu xuất kho 1 liên 13x19cm (100 tờ) Quyển         5,000                 5,500
470 Phiếu nhập kho 1 liên Quyển         5,000                 5,500
471 Hóa đơn 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ) Quyển       10,000               11,000
472 Phiếu thu 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ) Quyển       10,000               11,000
473 Phiếu chi 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ) Quyển       10,000               11,000
474 Phiếu xuất kho 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ) Quyển       10,000               11,000
475 Phiếu nhập kho 2 liên 13x19cm (50 bộ =100 tờ) Quyển       10,000               11,000
476 Hóa đơn 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ) Quyển       17,000               18,700
477 Phiếu thu 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ) Quyển       17,000               18,700
478 Phiếu chi 3 liên 13x19cm (50 bộ=150 tờ) Quyển       17,000               18,700
479

Phiếu xuất kho 3 liên 13x19cm (50 bộ = 150 tờ)

Quyển       17,000               18,700
480 Phiếu nhập kho 3 liên 13x19cm (50 bộ = 150 tờ) Quyển       17,000               18,700
481 Giấy giới thiệu 1 liên 13x19cm (50 tờ) Quyển         5,500                 6,050
482 Biên nhận 1 liên trắng Quyển         2,500                 2,750
483 Phiếu giữ xe có số (100 tờ) Quyển         6,000                 6,600
484 Phiếu giữ xe không số (100 tờ) Quyển         4,500                 4,950
485 Phiếu nhập kho 2 liên 16×20 (A5) Quyển       14,000               15,400
486 Phiếu xuất kho 2 liên 16×20 (A5) Quyển       14,000               15,400
487 Phiếu nhập kho 3 liên 16×20 (A5) Quyển       21,000               23,100
488 Phiếu xuất kho 3 liên 16×20 (A5) Quyển       21,000               23,100
489 Phiếu xuất kho 3 liên A4 20x25cm (50 bộ = 150 tờ) Quyển       34,000               37,400
490 Phiếu nhập kho 3 liên A4 20x25cm (50 bộ = 150 tờ) Quyển       34,000               37,400
491 Sổ quỹ tiền mặt (loại 1) cuốn       14,000               15,400
BẢNG BÁO GIÁ KỆ RỔ – KỆ MICA
492 Kệ rổ 1 ngăn Cái       10,500               11,550
493 Kệ rổ 3 ngăn Cái       26,500               29,150
494 Kệ 2 tầng ráp nhựa Xukiva 182.2 Cái       59,000               64,900
495 Kệ 3 tầng ráp nhựa Xukiva 182.3 Cái       90,500               99,550
496 Kệ 1 tầng trượt mica Xukiva 169.1 Cái       38,000               41,800
497 Kệ 2 tầng trượt mica Xukiva 169.2 Cái       92,000             101,200
498 Kệ 3 tầng trượt mica Xukiva 169.3 Cái     132,000             145,200
499 Kệ 3 tầng trượt mica Xukiva 180.3 Cái     122,000             134,200
500 Kệ 3 ngăn 194 Cái       36,000               39,600
BẢNG TÊN – DÂY ĐEO BẢNG TÊN
501 Kẹp thẻ nhựa vàng  cái         1,000                 1,100
502 Kẹp thẻ sắt  cái            500                    550
503 Bảng tên dẻo 3 lỗ (8×10) ngang  cái            500                    550
504 Bảng tên dẻo 3 lỗ (8×10) đứng  cái            500                    550
505 Bảng tên thường cứng viền xanh  cái         1,000                 1,100
506 Bảng tên nhựa (107 đứng – 108 ngang) nắp zipper  cái         1,500                 1,650
507 Bảng tên da  cái         2,000                 2,200
508 Bảng tên dẻo 9,5×13,5 (bảng tên hội nghị)  cái         1,500                 1,650
509 Bảng tên cứng 9×14 (bảng tên hội nghị)  cái         1,500                 1,650
510 Bảng tên zipper 9×14 (bảng tên hội nghị)  cái         2,500                 2,750
511 Dây đeo đầu kẹp sắt  sợi         1,000                 1,100
512 Dây đeo đầu móc xoay lớn  sợi         2,500                 2,750
513 Dây đeo lụa kẹp sắt  sợi         1,000                 1,100
514 Dây đeo lụa móc xoay  sợi         1,500                 1,650
515 Dây đeo lụa móc xoay (đỏ, xanh lá, tím…)  sợi         2,000                 2,200
516 Dây đeo lụa 1,5F đầu bấm nhựa  sợi         2,000                 2,200
517 Bộ bảng tên Sakura  bộ         1,500                 1,650
BẢNG BÁO GIÁ ĐĨA CD – DVD
518 Đĩa CD Maxell Cái         3,500                 3,850
519 Đĩa DVD Maxell Cái         5,500                 6,050
520 Đĩa CD Maxell – Hộp tròn 10 cái Cái         6,000                 6,600
521 Đĩa DVD Maxell – Hộp tròn 10 cái Cái         6,500                 7,150
522 Đĩa CD Maxell – hộp xanh hộp 10 đĩa Cái       11,000               12,100
523 Đĩa DVD Maxell – Hộp đỏ 10 cái Cái       17,000               18,700
524 Vỏ đĩa sò nhựa Cái         4,500                 4,950
525 Vỏ đĩa vuông nhựa Cái         4,500                 4,950
526 Vỏ đĩa vuông đen Cái         4,500                 4,950
527 Bao xốp CD Cái            500                    550
BẢNG BÁO GIÁ MÁY TÍNH CASIO
528 Máy tính Casio M – 28 Cái       52,500               57,750
529 Máy tính Casio JS – 120 L – 12 số Cái       71,000               78,100
530 Máy tính Casio JS – 20LA  – 12 số Cái       75,000               82,500
531 Máy tính Casio HL -122 L  – 12 số Cái       65,000               71,500
532 Máy tính Casio JS – 40 TS – 14 số Cái       98,000             107,800
533 Máy tính Casio 9933 Cái     106,000             116,600
534 Máy tính Casio DF 120 BM chính hãng Cái     355,000             390,500
535 Máy tính Casio AX 12B chính hãng Cái     230,000             253,000
536

Máy Casio MJ-120D Plus

Cái     229,000             251,900
537 Máy tính Casio LC 403TV chính hãng Cái     109,500             120,450
538 Máy tính Casio LD 403 thường Cái       47,500               52,250
539 Máy tính Casio DF 120TV Cái       99,000             108,900
540 Máy Casio 8818 Cái     107,000             117,700
541 Máy tính Casio 570 ES  (dùng tính cho HS-SV) Cái     162,000             178,200
542 Máy tính casio FX 570 VN Plus Cái     210,000             231,000
543 Máy tính Casio MX-120B chính hãng Cái     171,000             188,100
544 Máy tính Casio MX-12B chính hãng Cái     156,000             171,600
545 Máy tính Casio GX 14B Cái     346,000             380,600
546 Máy tính Casio GX 16B Cái     419,000             460,900
547 Máy Casio JF-120BM Cái     324,000             356,400
548 Máy tính DS-3018 Cái     106,000             116,600
BẢNG BÁO GIÁ PIN CÁC LOẠI
549 Pin đại con Ó viên         5,000                 5,500
550 Pin tiểu AA con Ó viên         2,000                 2,200
551 Pin 2A Maxell viên         2,500                 2,750
552 Pin 3A Maxell viên         2,500                 2,750
553 Pin 2A Panasonic viên         2,500                 2,750
554 Pin 3A Panasonic (Pin rời – hộp xanh) viên         3,000                 3,300
555 Pin 2A Panasonic – Pin vỉ – loại 1 viên       12,000               13,200
556 Pin 3A Panasonic – Pin vỉ – loại 1 viên       12,000               13,200
557 Pin 2A – Energizer viên         7,000                 7,700
558 Pin 2A ENERGIZER (chính hãng) viên       13,000               14,300
559 Pin 3A – Energizer viên         5,500                 6,050
560 Pin 3A ENERGIZER (chính hãng) viên       13,000               14,300
561 Pin 2A – Toshiba viên         2,500                 2,750
562 Pin 3A – Toshiba viên         1,500                 1,650
563 Pin máy tính AG10-AG13 viên         1,500                 1,650
564 Pin trung C Panasonic viên         7,000                 7,700
565 Pin đại D Panasonic viên         8,000                 8,800
566 Pin vuông 9 Volt (Pin Golite) viên         5,500                 6,050
567 Pin vuông 9 Volt  Energizer Cục       42,000               46,200
568 Pin vuông 9 Volt Maxell – loại 1 viên       10,000               11,000
569 Pin vuông 9 Volt Pana viên       12,000               13,200
BĂNG KEO
570 Băng keo trong OPP 5F.80yds cuộn         9,000                 9,900
571 Băng keo vàng đục OPP 5F.80yds cuộn         9,000                 9,900
572 Băng keo trong OPP 5F.100yds cuộn       11,000               12,100
573 Băng keo vàng đục OPP 5F.100yds cuộn       11,000               12,100
574 Băng keo 2,5F trong vòng lớn 80yds cuộn         5,500                 6,050
575 Băng keo 1,2F trong vòng lớn 80yds cuộn         3,000                 3,300
576 Băng keo 1,8F trong VP vòng nhỏ cuộn         1,500                 1,650
577 Băng keo giấy 5F cuộn         7,500                 8,250
578 Băng keo giấy 3,5P cuộn         5,500                 6,050
579 Băng keo giấy 2,5F cuộn         4,000                 4,400
580

Băng keo giấy 1,2F

cuộn         2,000                 2,200
581 Băng keo simily 5P cuộn         7,500                 8,250
582 Băng keo simily 3,5P cuộn         6,000                 6,600
583 Băng keo 6P  – 80 ya cuộn       12,000               13,200
584 Băng keo 2 mặt 5F cuộn         5,000                 5,500
585 Băng keo 2 mặt 2,5F cuộn         3,000                 3,300
586 Băng keo 2 mặt 1,2F cuộn         1,500                 1,650
587 Băng keo xốp 5 p 9yard cuộn       14,500               15,950
588 Băng keo xốp 2,5 p 9yard cuộn         7,500                 8,250
589 Băng keo màu OPP 3,5F.80yds cuộn         8,000                 8,800
590 Băng keo màu OPP 5F.80yds cuộn       10,500               11,550
591 Băng keo vải 4,8P cuộn       20,000               22,000
592 Băng keo dán tiền 3M Scotch Magic cuộn       41,000               45,100
593 Màng PE 40cm 17mic (nặng 1,4kg – lõi 240g) cuộn       87,000               95,700
594 Màng PE 50cm 17mic (nặng 3,2kg – lõi 1kg) cuộn     153,000             168,300
595 Băng keo điện cuộn         5,500                 6,050
BẢNG BÁO GIÁ CẮT KEO
596 Cắt băng keo VP nhỏ N.2001 Cái 11,000               12,100
597 Cắt băng keo N.2002 Cái 31,000               34,100
598 Cắt băng keo N.2003 Cái 14,000               15,400
599 Cắt băng keo N.2004 Cái 36,000               39,600
600 Đồ cắt keo No.2005 Cái 29,000               31,900
601 Cắt băng keo cầm tay 5P sắt Cái 15,000               16,500
602 Cắt băng keo cầm tay 5P nhựa Cái 14,000               15,400
603 Cắt keo cầm tay 6P Cái 18,000               19,800
604 Cắt keo DH 500 Cái 43,000               47,300
ĐÓNG SỐ XOAY – TỰ ĐỘNG- ĐÓNG NGÀY THÁNG
605 Dấu tự động Shiny S-300 (đóng ngày, tháng, năm)
Số cao 3mm – Có 2 loại, tiếng Anh và tiếng Việt
cái     106,000             116,600
606 Dấu tự động Shiny S-400 (đóng ngày, tháng, năm)
Số cao 4mm – Có 2 loại, tiếng Anh và tiếng Việt
cái     150,000             165,000
607 Dấu tự động Shiny S-306
Số cao 3mm – đóng số – 6 số
cái     126,000             138,600
608 Dấu tự động Shiny S-306
Số cao 4mm – đóng số – 6 số
cái     136,000             149,600
609 Dấu xoay tay Shiny N38
Số cao 5mm – 8 số
cái       57,000               62,700
610 Dấu xoay tay Shiny N28
Số cao 7mm – 8 số
cái     129,000             141,900
611 Dấu xoay tay Shiny N18
Số cao 5mm – 8 số
cái     159,000             174,900
612 Dấu số nhảy tự động Deli 6 số – cao 5mm Cái     225,000             247,500
613 Dấu số nhảy tự động Deli 8 số – cao 5mm Cái     317,000             348,700
BẢNG BÁO GIÁ NHU YẾU PHẨM VĂN PHÒNG
614 Nước lau kiếng Gift Chai       23,000               25,300
615 Vim tẩy bồn cầu chai 900ml Chai       35,000               38,500
616 Nước tẩy bồn cầu Gift chai 900ml chai       29,000               31,900
617 Duck bồn cầu chai 900ml Chai       34,500               37,950
618 Kem tẩy Sumo Chai       33,000               36,300
619 Nước xả comfort 4L bình     238,000             261,800
620 Nước rửa chén Sunlight 750 ml Chai       25,500               28,050
621 Nước rửa tay Lifebuoy 180ml Chai       33,000               36,300
622 Nước rửa tay Lifebuoy 500ml Chai       66,000               72,600
623 Nước rửa tay Lifebuoy can 4 kg can     312,000             343,200
624 Nước lau sàn Sunlight chai 1kg Chai       32,000               35,200
625 Xịt phòng Ami Chai       35,000               38,500
626 Xịt phòng Glade Chai       49,000               53,900
627 Sáp thơm Ami Hộp       37,000               40,700
628 Sáp thơm Glade Hộp       51,000               56,100
629 Chai xịt muỗi RAID Chai       62,000               68,200
630 Nước tẩy Javel – 1000ml Chai       19,000               20,900
631 Xà bông Omo 800g bịch       38,000               41,800
632 Xà bông Omo 6kg bịch     216,000             237,600
633 Giấy vệ sinh An An cuộn         3,500                 3,850
634 Giấy cuộn Sài Gòn cuộn         3,000                 3,300
635 Giấy cuộn Sài Gòn không lõi cuộn         3,000                 3,300
636 Giấy vệ sinh Pulppy cuộn         8,000                 8,800
637 Khăn hộp Pulppy hộp       21,500               23,650
638 Nước lau sàn Sunlight can 4kg can       92,500             101,750
639 Nước lau sàn Gift 4kg can       82,000               90,200
640 Nước rửa chén Sunlight can 4kg can     104,000             114,400
641 Nước rửa chén Sunlight 4 lít (thiên nhiên + trà xanh) can     122,500             134,750
642 Quẹt ga cái         3,000                 3,300
643 Xà bông cục Lifebuoy cục       13,000               14,300
644 Bao rác 3 cuộn (màu) Kg/3b       31,000               34,100
645

Bao rác 3 cuộn (đen)

Kg/3b       35,000               38,500
646 Bao xốp đen Kg       40,500               44,550
647 Bao xốp trắng Kg       57,000               62,700
648 Bao xốp màu Kg       51,000               56,100
649 Bao nylon PE kg       51,000               56,100
650 Bao zipper (dày) Kg       77,000               84,700
651 Bao tay xốp Kg       69,000               75,900
652 Dây nylon 1kg kg       38,500               42,350
653 Dây nylon lớn cuộn       56,500               62,150
654 Găng tay Hàn Quốc Đôi       17,500               19,250
655 Găng tay len Đôi         5,000                 5,500
656 Dây thun bịch 0,5kg       29,000               31,900
657 Dây thun bản lớn bịch 0,5kg       56,500               62,150
658 Phấn trắng mic không bụi 100V hộp/100v       27,000               29,700
659 Phấn trắng mic không bụi 10V hộp         3,500                 3,850
660 Phấn màu mic không bụi 10V hộp         4,000                 4,400
661 Phấn sáp Hồng Ân xé bịch         9,000                 9,900
662 Phấn sáp Hồng Ân hộp       21,000               23,100
663 Cây ghim giấy cây         8,500                 9,350
664 Keo 502 Hoàng Quyên Chai         3,000                 3,300
665 Keo 502 Thuận Phong chai         9,000                 9,900
666 Điện thoại bàn Panasonic KX TS500 cái     252,000             277,200
667 USB 8G Toshiba cái     113,000             124,300
668 USB 16G Toshiba cái     126,000             138,600
669 Bàn phím Genius có dây USB cái     135,000             148,500
670 Chuột quang Genius cái       80,000               88,000
671 Miếng lót chuột quang cái       22,500               24,750
672 Cân sức khỏe cái     292,000             321,200
673 Cặp 12 ngăn cái       35,000               38,500
674 Thùng rác đạp Duy Tân (nhỏ) cái       71,000               78,100
675 Thùng rác đạp Duy Tân (trung) cái     111,000             122,100
676 Thùng rác đạp Duy Tân (đại) cái     157,000             172,700
677 Sọt rác oval Duy Tân (nhỏ) cái       36,000               39,600
678 Sọt rác oval Duy Tân (trung) (35x35x38cm) cái       47,000               51,700
679 Sọt rác oval Duy Tân (lớn) (41x41x45cm) cái       70,000               77,000
680 Chổi quét vi tính cây       28,500               31,350
681 Ky hốt rác cán dài cái       17,000               18,700
682 Bút nhũ bạc hộp       27,000               29,700
683 Lau bảng bút lông Xukiva cái         9,500               10,450
684 Card case A4 cái         7,000                 7,700
685 Card case A3 cái       14,000               15,400
686 Bút 4 ngòi cây       15,000               16,500
687 Thảm nhựa lau chân Welcome 40x60cm cái       45,000               49,500
688 Thảm nhựa lau chân Welcome 50x70cm cái       66,000               72,600
689 Thảm nhựa lau chân Welcome 60x90cm cái     100,000             110,000
690 Thảm nhựa lau chân Welcome 90x120cm cái     210,000             231,000
691 Thảm đinh thấm nước nhỏ cái       34,500               37,950
692 Thảm đinh thấm nước lớn cái       62,500               68,750
693 Súng bắn keo nhỏ cây       32,500               35,750
694 Súng bắn keo lớn cây       58,500               64,350
695 Keo súng nhỏ cây         1,000                 1,100
696 Keo súng lớn cây         2,000                 2,200
697 Giấy kẻ ngang Đài Loan xấp     115,000             126,500
698 Bút sơn Toyo cây         9,000                 9,900
699 Chổi cỏ cán nhựa cây       25,000               27,500
700 Chổi chà cây       17,000               18,700
701 Chổi lông gà lớn cây       18,000               19,800
702 Chổi lông gà nhỏ cây       11,000               12,100
703 Cây lau nhà Trần Thức (mút xám) cây     128,000             140,800
704 Giấy Tommy mũi tên (10 miếng/xấp) xấp         6,000                 6,600
705 Nam châm mặt cười vỉ       18,000               19,800
706 Bao tập Nai xấp       20,500               22,550
707 Bao sách Nai xấp       22,500               24,750
708 Nam châm bảng từ nhỏ bịch/10v       26,500               29,150
709 Nam châm bảng từ lớn bịch/10v       35,500               39,050
710 Long não (500g) bịch       42,000               46,200
711 Long não (100g) bịch         8,000                 8,800
712 Đinh ghim bảng nhung bịch         4,500                 4,950
713 Khẩu trang y tế 3 lớp kháng khuẩn dày hộp       23,500               25,850
714 Cước nhôm cái         3,000                 3,300
715 Mút rửa chén đa năng cái         2,500                 2,750
716 Cây chà bồn cầu (tròn) cái       17,500               19,250
717 Bàn chải chà sàn tay cầm (lớn) cái       17,000               18,700
718 Bàn chải chà sàn tay cầm (nhỏ) cái         9,000                 9,900
719 Khăn lau bàn ghế cái         4,000                 4,400
720 Khăn lau đa năng cái       18,000               19,800
721 Đồng hồ treo tường cái     122,000             134,200
722 Đường Biên Hòa (loại 1) bịch 1kg       27,000               29,700
723 Cafe Trung Nguyên Sáng Tạo 1 (gói 340g) cái       56,000               61,600
724 Cà phê Trung Nguyên G7 3 in 1 (1 bịch/50 gói) cái     127,500             140,250
725 Cà phê Trung Nguyên G7 đen 2 in 1 (15 gói x 16g) cái       51,000               56,100
726 Nescafe hộp đỏ hộp       58,000               63,800
727 Nescafe Việt (đen) 2 in 1 hộp       57,500               63,250
728 Bộ lau nhà 360 độ Hoàn Mỹ bộ     295,000             324,500
729 Ổ cắm điện 6 ổ 3 chấu cái     144,000             158,400
730 Ly nhựa dày (220ml) lố/50 cái       10,000               11,000
731 Ly nhựa dày (500ml) lố/50 cái       13,500               14,850
732 Ly giấy trắng 6.5 OZ (185ml) (7,4×7,3×4,9) lố/50 cái       35,500               39,050
RUY BĂNG – FILM FAX – MỰC IN CHÍNH HÃNG
733 Ruy băng Epson LQ300/400 Hộp     134,000             147,400
734 Ruy băng Fullmark LQ300/400 Hộp       45,000               49,500
735 Ruy băng LQ 310 Fullmark Hộp       51,000               56,100
736 Ruy băng Fullmark LQ2170/2180/2080 Hộp     134,000             147,400
737 Ruy băng LQ  2170/2180/2070/2080 Hộp       66,000               72,600
738 Ruy băng Epson LQ 680 Hộp       75,000               82,500
739 Film  Fax Panasonic  KX-FA 134 Hộp/2     102,000             112,200
740 Film  Fax Panasonic  KX-FA 136 Hộp/2     102,000             112,200
741 Film  Fax Panasonic  KX-FA 52 Hộp       35,500               39,050
742 Film fax cho máy Panasonic KX-FA 54E (30m) Hộp       43,500               47,850
743 Film fax cho máy Panasonic KX-FA 55A (50m) Hộp       44,000               48,400
744 Film fax cho máy Panasonic KX-FA 57E (60m) Hộp       44,000               48,400
35.00048.000
-4%
76.000
-7%
1.199.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *