bìa 4 còng

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Bìa 4 còng là loại bìa còng rất thông dụng trước đây. Bìa 4 còng thường sử dụng loại đục lỗ 4 lỗ để đục rồi lưu trữ tài liệu với 4 lỗ được đục ở gáy trái.