Tag Archives: Mục tiêu cá nhân

Mục tiêu cá nhân là sự thể hiện của những điều bạn muốn đạt được cho mình trong cuộc sống. Khi bạn nghĩ về những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống và đặt mục tiêu hướng tới đạt được chúng, bạn sẽ trở nên tự chủ và tích cực hơn.

Mục tiêu cá nhân của bạn có thể ở dạng mục tiêu ngắn hạn hoặc mục tiêu dài hạn. Họ có thể cung cấp cho bạn định hướng dài hạn và động lực ngắn hạn. Dưới đây là một số ví dụ về mục tiêu này:

  • Học một cái gì đó mới mỗi tuần
  • Làm việc mỗi sáng
  • Ghi chép nhật ký hàng ngày
  • Tham gia tình nguyện tại một tổ chức phi lợi nhuận hàng tháng
  • Đạt mức thu nhập 100 triệu/tháng
Lập mục tiêu cá nhân để phát triển sự nghiệp

Xác lập mục tiêu cá nhân là quá trình cân nhắc về tương lai lý