Đại

Hiển thị kết quả duy nhất

Đại là đơn vị kích cỡ loại lớn để phân biệt với các kích cỡ khác. Các sản phẩm tại website Sơn Ca thường có 3 loại kích cỡ: Nhỏ, vừa và lớn.

Kích cỡ sẽ quyết định một số yếu tố như sau:

  • Giá tiền: Kích cỡ quyết định số lượng nguyên liệu được sử dụng để làm ra sản phẩm. Vì vậy kích cỡ càng lớn thì giá thành càng cao. Và ngước lại.
  • Sở thích: Mỗi người thích một kích cỡ khác nhau với cùng một sản phẩm.
  • Chi phí vận chuyển: Với kích cỡ càng lớn thì giá tiền (chi phí) cho việc vận chuyển càng cao.