Công ty TNHH Văn phòng phẩm Sơn Ca cần tuyển các vị trí sau:

  • 02 nhân viên bán hàng
  • 01 kế toán
  • 01 trưởng phòng kinh doanh
  • 01 nhân viên giao hàng

Liên hệ: 0936.748.247