Tag Archives: trẻ em

Về mặt sinh học, trẻ em là con người giữa giai đoạn từ khi sinh ra và tuổi dậy thì. Định nghĩa pháp lý về một “trẻ em” nói chung chỉ tới một đứa trẻ, Còn được biết tới là một người chưa tới tuổi trưởng thành.

Đối tượng này cũng có thể được hiểu trong mối quan hệ gia đình với bố mẹ. (như con trai và con gái ở bất kỳ độ tuổi nào). Hoặc, với nghĩa ẩn dụ, hoặc thành viên nhóm trong một gia tộc, bộ lạc, hay tôn giáo. Nó cũng có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi một thời gian, địa điểm cụ thể. Hoặc hoàn cảnh, như trong “một đứa trẻ vô tư” hay “một đứa trẻ của những năm sáu mươi “.