Kim bấm Plus No.10

3.500

KIM BẤM số 10 kích thước nhỏ sử dụng cho bấm kim số 10, có các nhãn hiệu để các bạn
chọn lựa phù hợp cho dụng cụ bấm kim, phục vụ thuận tiện trong quá trình kẹp bấm giấy tờ tài
liệu số lượng ít, định lượng giấy mỏng nhanh chóng và dễ dàng.

Số lượng