Giấy manh kẻ ngang F4

75.500 55.500

Đặc điểm:

Giấy manh kẻ ngang  với định lượng giấy tốt, dòng kẻ ngang rõ ràng.

Đóng  gói: 20 tờ/xấp.-Xấp 200 tờ

Xuất xứ: Việt Nam