Giấy cuộn Fo 1 liên K75x55mm – 30m

7.800

Giấy cuộn Fo 1 liên K75x55mm (30m) dùng để sử dụng cho máy post in bill máy tính tiền, in hóa đơn máy POS ngân hàng, in hóa đơn, in cước taxi, in hóa đơn thanh toán máy in mini(di động), in hóa đơn điện nước,…

Số lượng