Bìa trình ký đôi simily đặc biệt loại 1 trơn

17.500

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bìa trình ký đôi simily đặc biệt loại 1 trơn

Quy cách bìa trình kí đôi simily đặc biệt loại 1 trơn: Được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, khổ A4 phù hợp với các giấy tờ khổ A5, A4. Đóng gói 100 cái/1 thùng.

Số lượng