Bìa phân trang nhựa 12 số màu

9.000

Bìa phân trang nhựa 12 số màu: Bìa phân trang xếp vào trong mục các File tài liệu, tuy nhiên mục đích của sản phẩm này không phải để lưu trữ mà để phân biệt giữa các file giấy tờ khi được lưu trữ bằng các loại bìa còng, bìa còng nhẫn…

Số lượng