Bảng từ 1.0m x 1.2m

836.000

Bảng từ 1.0m x 1.2m có mặt bảng thép từ tính Hàn Quốc sử dụng với nam châm tiện dụng. Bề mặt thép từ tính nhập khẩu Hàn Quốc chuyên dụng với bút dạ viết bảng trắng. Sử dụng với bút dạ dành cho bảng từ trắng và các loại nam châm.

Số lượng