Bảng mica 1m x 1,2m

225.000 175.000

Bảng mica 1m x 1m2

Giới thiệu:

_ Bảng viết bút lông.

_ Thường được sử dụng trong lớp học, phòng họp, hội trường,…

Kích thước: H1*W1.2m