Bảng mica 1,4m x 1,4m

410.000

Bảng mica 1m4 * 1m4

Giới thiệu:

_ Bảng viết bút lông.

_ Thường được sử dụng trong lớp học, phòng họp, hội trường,…

Kích thước: H1.4*W1.4m