Bảng mica 1.2m x 2m

417.000

Bảng mica 1.2m x 2m: Bề mặt sáng mịn, viết trơn và dễ xóa sạch sau khi sử dụng. Khay để bút đi kèm dài 30cm. Mặt bảng chống lóa tiêu chuẩn, bảo vệ mắt tối đa cho người sử dụng. Sử dụng trong phòng họp, phòng huấn luyện tại công ty

Số lượng
Danh mục: