Bảng mica 0,6m x 0,8m

71.000

Bảng mica 0.8m-1.2m

Giới thiệu:

_ Bảng viết bút lông.

_ Thường được sử dụng trong lớp học, phòng họp, hội trường,…

Kích thước: 0.8m-1.2m