Bảng mica 0.3m x 0.4m

42.000

Bảng mica 0.3m x 0.4m được làm từ Formica cao cấp rất chắc chắn. Bề mặt bảng láng bóng dễ viết và dễ xóa. Bảng giúp tiết kiệm mực bút lông. Trên bề mặt bảng có lớp chống lóa tiêu chuẩn giúp bảo vệ mắt người dùng.

Số lượng