Tiếng Anh cho trẻ em chủ đề từ vựng VPP (phần 2)

Tiếng Anh cho trẻ em chủ đề từ vựng VPP (phần 2)

Tiếp theo phần 1 là chủ đề từ vựng về các đồ dùng học tập của các bé. Quý phụ huynh nên cho các bé xem trước một lần, sau đó giải thích và chiếu lại để các bé hát/đọc theo. Sau một vài lần các bé sẽ nhớ được từ vựng. Vài hôm sau Quý phụ huynh có thể chỉ vào các đồ dùng cụ thể của các bé để hỏi nhằm ôn lại cho các bé.

Chương trình tiếng Anh cho trẻ em
Chương trình tiếng Anh cho trẻ em

Video tiếng Anh cho trẻ em

Đây chỉ là tiếng Anh cho trẻ em với những từ vựng đơn giản. Nếu Quý khách muốn nghiên cứu tiếng Anh người lớn chuyên đề văn phòng phẩm, Quý khách có thể làm bài tập trắc nghiệm với chủ đề bên dưới:

Trắc nghiệm tiếng Anh văn phòng phẩm (phần 1)

Trắc nghiệm kiến thức văn phòng phẩm (phần 2)

Văn phòng phẩm Sơn Ca